Jak zintegrować mój system z HubSpot?

Artykuł zawiera linki do najważniejszych koncepcji związanych z integracją HubSpot z systemami zewnętrznymi

Wprowadzenie

HubSpot API umożliwi Ci praktycznie nieograniczone możliwości wymiany danych z Twoimi systemami. Poza standardem wymiany danych w obie strony (interfejs HubSpot jest oparty o REST, więc jeżeli znasz się na budowie apliakcji webowych, nie będziesz mieć problemu z jego zastosowaniem), możesz mieć m.in

  1. Możesz trzymać swój własny model danych w HubSpot i Twój marketing wykorzysta je do pełnej automatyzacji działań - przykład licencja na oprogramowanie, umowa serwisowa, ma datę ważności, możesz załadować takie dane i wysłać automatyczny mail do klienta jak zbliża się termin wygaśnięcia
  2. Możesz wyświetlić w HubSpot dane ze swojego systemu - np. jakie produkty posiada klient w systemie ERP
  3. Możesz zintegrować z HubSpot aplikację mobilną i zarejestrować w nim zachowania klienta w aplikacji, na bazie tych zachowań, możesz segmentować klientów i automatyzować marketing
  4. Tak jak aplikację mobilną, możesz zintegrować z HubSpot dowolny zewnętrzny system czy aplikację SAAS i budować strategie komunikacji marketingowej
  5. Posiadasz integrację za pomocą webhook
  6. Wrzucasz do HubSpot dowolne zdarzenia z Twoich aplikacji, logowania, wykorzystywanie funkcji i śledzisz zachowania klientów w zaawansowanej analityce

Zrozum CRM

Poznaj jak są organizowane dane w CRM HubSpot - od kontaktów, po firmy i transakcje

https://developers.hubspot.com/docs/api/crm/understanding-the-crm

Na czym polega baza danych HubSpot

https://knowledge.hubspot.com/get-started/manage-your-crm-database

Jeżeli chcesz trzymać własne dane w systemie HubSpot, zapoznaj się z koncepcją Custom Object. Obiektem może tu być kompletna informacja np danych licencji, ucznia w szkole językowej czy leasingowanego samochodu.

https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/use-custom-objects

Dokumentacja developerska - poznaj czym jest API HubSpot

Zapoznaj się z dokumentacją developerską HubSpota. Interfejs jest oparty o API REST, jeżeli masz tylko doświadczenie w interfejsach webowych, nie będziesz mieć problemu z zapoznaniem się z koncepcją

https://developers.hubspot.com/

CRM Extension API

Crm Extension API umożliwia wyświetlanie Twoich danych w systemie HubSpot. Użytkownicy widzą je na karcie w danym wiodku, np klienta

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/crm-extensions/crm-extensions-overview

sidebar_example

Timeline API - generuj zdarzenia na karcie klienta

Jeżeli chcesz aby Twoja aplikacja zostawiała dane w HubSpot w zakresie ważnych zdarzeń i czynności, na karcie zdarzeń klienta, wykorzystaj do tego Timeline API

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/timeline/timeline-overview

event_expanded.png

Najprostszym przykładem wykorzystania tego interfejsu jest aplikacja do Webinar jak ZOOM. Zostawia ona dane na kontakcie w zakresie nazwy webinaru w którym wziął udział dany kontakt, czasie jego obecności na webinarze itp. Pozwala to marketingowi na segmentowanie danych oraz automatyzację działań za pomocą funkcji workflow.

Custom Behavioral Events (CBE)

Custom behavioral events to zdarzenia zdefiniowane na koncie HubSpot, które przechowują szczegóły zdarzenia we właściwościach zdarzenia. Zdarzenie z systemu zewnętrznego, jak logowanie do aplikacji mobilnej czy aplikacji SAAS, może być rejestrowane w HubSpot i wykorzystane do działań marketingowych. 

Istnieją trzy typy niestandardowych zdarzeń behawioralnych, które można tworzyć w HubSpot:

  1. (1) Kliknięty element i lub (2) odwiedzony adres  URL strony WWW to zdarzenia niestandardowe, które kod śledzenia HubSpot  automatycznie wypełnia żądanymi danymi. Możesz dodatkowo dostosować te zdarzenia, aktualizując kod śledzenia HubSpot za pomocą funkcji trackCustomBehavioralEvent.  
  2. (3) Ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne to niestandardowe zdarzenia unikatowe dla Twojej firmy, które nie są przechwytywane automatycznie przez kod śledzenia HubSpot. Za pośrednictwem interfejsu API można ręcznie wysyłać dane do tych zdarzeń. Ma to zastosowanie np w przypadku chęci przechwycenia zachowań klientów w aplikacji trzeciej np SAAS logowanie do aplikacji, aplikacji mobilnej, czy działaniach wykonywanych przez tych klientów w aplikacjach. 

Eventy logowane za pomocą CBE mają dedykowane raportowanie danych w HubSpot

https://knowledge.hubspot.com/analytics-tools/analyze-custom-behavioral-events

analyze-custom-events-chart-toggle

WEBHOOKi w HubSpot

Webhook API

Webhook API umożliwia subskrybowanie zdarzeń odbywających  się na koncie HubSpot z zainstalowaną integracją. Zamiast wywoływać interfejs API, gdy zdarzenie ma miejsce na połączonym koncie, HubSpot może wysłać żądanie HTTP do skonfigurowanego punktu końcowego.  

https://developers.hubspot.com/docs/api/webhooks

WebHook w Worklow HubSpot

Webhooki mogą być wywoływane za pomocą workflow HubSpot, mają taką możliwość (konieczne posiadanie Operation Hub Pro/Enterprise), możemy zastosować automatyzację HubSpot, do wywoływania Webhook, w zależności od wymaganego przez nas zdarzenia. 

https://knowledge.hubspot.com/workflows/how-do-i-use-webhooks-with-hubspot-workflows

trigger-a-webhook-action

Wykorzystanie Zapier do integracji

HubSpota można integrować z wykorzystaniem narzędzi jak Zapier - jakie są tego zastosowania, możesz dowiedzieć się na naszym blogu

Praktyczne pomysły i zastosowania API

Wysłanie danych z własnego formularza kontaktowego do HubSpot

Wysyłka danych do formularza kontaktowego HubSpot, z własnego zaprogramowanego formularza kontaktowego. Umożliwia śledzenie cookies.  Zastosuj, gdy masz swój własny formularz kontaktowy, z którego chcesz wysłać dane do HubSpot, a który nie może być automatycznie przechwycony przez kod śledzenia Hubspot. 

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/forms/submit_form

Wymiana danych o klientach - CONTACT

Zbiór informacji na temat API do wymiany danych klientów, szczególnie przydatne do budowy integracji wymieniającej dane pomiędzy systemem HubSpot a no zewnętrznym CRM.

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/contacts/contacts-overview

Pobranie danych o kontakcie za pomocą dedykowanego end point

Znając adres email kontaktu i API Key portalu jesteśmy w stanie uzyskać wszystkie informacje o tym kontakcie, w tym:
- wszystkie contact properties
- wszystkie poprzednie wersje danego contact property
- company properties powiązanej firmy
- list memberships
- form submissions

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/contacts/get_contact_by_email

Wymiana danych o transakcjach - DEALS

Zbiór informacji o na temat API do wymiany danych o transakcjach

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/deals/deals_overview

Wymiana danych o firmach - COMPANIES

Zbiór informacji o firmach i wymianie danych w tym zakresie

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/companies/companies-overview

Zmiana źródła pochodzenia kontaktu 

Original source - jeżeli chcemy nadpisać źródło kontaktu na inne

https://knowledge.hubspot.com/reports/traffic-analytics-faq#sources-tab

Form API 

Api do zakładania kontaktów poprzez formularz kontaktowy 

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/forms/forms_overview

Subskrypcje marketingowe

Dodanie zapisu zgody marketingowej

https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/email/update_status

Cookie Hubspot

https://knowledge.hubspot.com/account/hubspot-cookie-security-and-privacy